Eplestien – godkjent av Husbanken!

Alle leiligheter under 100kvm i trinn 1, 2 og 3 er godkjent av Husbanken. Anerkjennelsen fra Husbanken er et solid kvalitetsstempel og godt nytt både for deg som har kjøpt og for deg som vurderer å kjøpe i Eplestien. Hvorfor? Av mange grunner, inkludert din økonomi og bokvalitet:

 • Du får markeds beste lånebetingelser. Renten pr. 7. april er bare 0,8 %.
 • Du betaler bare kr. 667 pr. mnd. i renter pr. million du låner (før skattelette!).
 • Du vil få en leilighet med god og fremtidsrettet planløsning.
 • Bygget du skal bo i er bygget etter strenge tekniske og miljømessige krav.
 • Du får mulighet til å tilpasse boligen din ettersom behovet kan endre seg med tiden.
 • Det er lagt til rette for et sosialt og godt bomiljø i tillegg til en fortreffelig leilighet.

Hva er Husbanken?

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og skal blant annet bidra til å øke kvaliteten i nyboligprosjekter. Her samarbeider Husbanken blant annet med profesjonelle boligprodusenter som Ineo Eiendom, og godkjente prosjekter utløser blant annet svært fordelaktige lånebetingelser for deg som skal kjøpe.

Fokuset til Husbanken ligger altså nå på gode kvalitetsboliger som har det lille ekstra. Det kan være i form av gode planløsninger, en miljøvennlig byggemåte eller at boligprosjektet som finansieres er lagt til rette for kjøpegrupper med spesielle behov. Vi er derfor veldig stolte av å kunne fortelle at Eplestien trinn 1, 2 og 3 er godkjent av Husbanken.

Hvorfor er Eplestien godkjent for Husbank-finansiering?

Det er mange krav som er innfridd for at Eplestien nå er godkjent av Husbanken. Tilgjengelighet er et av dem:

«Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle.»

Tilgjengelighetskravet til Husbanken inneholder mange detaljer, men her er noen av fordelen det gir deg som beboer:

 • Du kan være sikker på at leiligheten din er godt planlagt med en gjennomtenkt planløsning.
 • Plass til snusirkel eller snurektangel i rom for varig opphold.
 • Ingen eller veldig lave dørterskler.
 • Lagt til rette for beboere med bevegelseshemninger.
 • Heis og god tilgjengelighet i fellesområder.
 • Riktig mengde belysning, både i leiligheten din, i fellesområdene og de utvendige fellesområdene.

Men, det stopper ikke der. Alle kan bygge boliger som klarer tilgjengelighetskravet. Det er faktisk et minimumskrav i henhold til TEK17 at boligen blant annet har snusirkel i flere av rommene.

Når vi i Ineo Eiendom utvikler boliger, vil vi gjøre mer enn å bare holde oss til standarden. Vårt motto er «å sette fotspor vi er stolte av», og da holder det ikke å bare levere minstekravet.

Husbanken, Ineo Eiendom og miljøkrav

Et av kravene til Husbanken er også at boligene skal oppføres på en miljøvennlig måte:

«Husbanken kan gi lån til oppføring av boliger med godt inneklima og miljøvennlige materialer og byggemetoder.»

For oss er det å bygge miljøvennlig den største selvfølgelighet. Vi jobber hele tiden for å begrense utslippene av miljøgifter og å bruke miljøvennlige produkter i byggeprosessen. For tiden har Ineo Eiendom to prosjekter hvor hele eller deler av prosjektet bygges i Massivtre: Husene i Skogen på Jåttå og Eplestien på Tasta. Massivtre bidrar til å minimere CO2-utslipp siden vi da bruker mindre betong i konstruksjonen.

Vi vil også bidra på andre måter, som for eksempel sørge for at vi leverer boliger som har et lavere energiforbruk. I Eplestien leveres alle leilighetene med Futurehome smarthus som standard. Futurehome kan blant annet styre varmen i leiligheten på en smart måte – bra for miljøet og bra for lommeboka. Vi bruker også energieffektive varmekilder, enten via fjernvarme eller egen energisentral med geobrønner og varmepumper.

Her er noen av kriteriene for å oppfylle Husbankens krav om miljøvennlighet:

Minimum 80 % av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. (Ineo Eiendom har som internt mål 95 %)

At det fortrinnsvis brukes miljøvennlige materialer i produktgruppene: Bygningsplater, Trevirke, Vinduer, Dører etc.

Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking av bygninger under oppføring.

At maling, beis, lakk og andre overflatebehandlinger er av miljøvennlig type.

Husbanken, Ineo Eiendom og fremtidsrettede boliger

Utover punktene om tilrettelagt bolig og det miljøvennlige aspektet, skal også boligen være fremtidsrettet. Det skal altså være mulig å tilpasse boligen til et endret bruksområde.Mange av våre kjøpere vil på sikt kunne oppleve behovet for dette. Ineo Eiendom har gjennom mange års erfaring, og samarbeid med de beste arkitektene i bransjen, opparbeidet seg bred erfaring for utvikling av gode planløsninger. Vi legger først våre egne premisser til grunn for en god planløsning, og her er noen av dem.

 • Det skal leveres bod i alle leiligheter.
 • Leiligheter over 70 kvm skal ha gjeste wc eller gjestebad i tillegg til hovedbadet.
 • Det skal være færrest mulig dører i stue/kjøkken.
 • Leiligheter over 50 kvm skal ha 2 soverom, og skal ha lys inn fra minst to sider.

Utover våre egne premisser kommer Husbankens egne krav: 

«Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep. Rom før og etter endringen må tilfredsstille forskriftsmessige krav for rom til varig opphold. I tillegg må ett av følgende krav oppfylles
1) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller
1) to rom kan slås sammen eller
2) det er mulig å etablere en hybel der det er lagt til rette for eget bad og kjøkkenløsning.»

Husbanken, Eplestien og deg – oppsummert

Hva betyr det så for deg at leiligheten innfrir kravet til finansiering via Husbanken?

 • Du kan være sikker på at du har markeds beste lånebetingelser. Renten pr. 18. august 2020 er bare 0,96 %.
 • Rentekostnaden pr. million finansiert er bare 800,- pr. mnd. Dette er før 23 % skattelette.
 • 75 % av boligen er allerede ferdig finansiert, og du trenger ikke søke selv.
 • De resterende 25 % kan finansieres med hjelp av din vanlige bank.
 • Du kan innfri hele eller deler av lånet, når det passer deg.
 • Du vil få en leilighet med veldig god og fremtidsrettet planløsning.
 • Bygget du skal bo i er oppført etter strenge tekniske og miljømessige krav.
 • Du vil ha mulighet til å tilpasse boligen din ettersom behovet kan endre seg med tiden.
 • Det er lagt til rette for et sosialt og godt bomiljø i tillegg til en fortreffelig leilighet.
Design: Ensign Reklamebyrå